• Notariusz Bielsko-Biała
    Kancelaria notarialna w Bielsku-Białej
  • Notariusz Bielsko-Biała
    Notariusz w Bielsku-Białej
  • Notariusz Bielsko-Biała
    Kancelaria notarialna

Notariusz Ryszard Ruśkowski Bielsko-Biała

 

Dokumenty

Poniżej przedstawiony został wykaz dokumentów, które niezbędne są przy dokonywaniu typowych czynności notarialnych.

Niezbędne są dane osób, będących stronami aktu notarialnego: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, adresy zamieszkania, numery dowodów osobistych bądź numery paszportów, numery PESEL. Jeżeli w czynności ma brać udział pełnomocnik strony, prosimy o kontakt z kancelarią, zostaną Państwu udzielone wszelkie niezbędne informację w tym zakresie.

Ponadto, jeżeli czynność ma obejmować:

1)AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA - odpis skrócony aktu zgonu, numer PESEL zmarłego, odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców (w przypadku zamężnych kobiet - odpisy skrócone aktów małżeństwa), testament - jeżeli zmarły go sporządził, DODATKOWO - jeżeli zmarły był właścicielem nieruchomości, a dla tej nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta - numer księgi wieczystej.

2)ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI (w drodze umowy darowizny, sprzedaży, zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności)

a) lokalowej - numer księgi wieczystej nieruchomości,

b) gruntowej - wypis z rejestru gruntów, informacja o terenie, numer księgi wieczystej.

3)ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU - zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej i numer księgi wieczystej, jeżeli została założona.

4)PEŁNOMOCNICTWO - dane pełnomocnika, jeżeli pełnomocnictwo ma obejmować umocowanie do zbycia nieruchomości, dane tej nieruchomości.

5)TESTAMENT - dane spadkobierców lub dane dotyczące przedmiotu zapisu.

W przypadku zbycia nieruchomości lub prawa nabytego w drodze dziedziczenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, darowizny zasiedzenia po dniu 1 stycznia 2007 roku konieczne jest zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn związany z nabyciem został zapłacony, nie należał się lub nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.

Drodzy Państwo pamiętajmy jednak, że poniższa lista ma charakter jedynie pomocniczy, do załatwienia niektórych spraw, z uwagi na ich problematykę prawną dokumenty te nie będą wystarczające. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, tak więc najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z  kancelarią, podczas którego zostaną Państwu udzielone wyczerpujące informację dotyczące potrzebnych dokumentów.

 

Formularz kontaktowy

...