• Notariusz Bielsko-Biała
    Kancelaria notarialna w Bielsku-Białej
  • Notariusz Bielsko-Biała
    Notariusz w Bielsku-Białej
  • Notariusz Bielsko-Biała
    Kancelaria notarialna

Notariusz Ryszard Ruśkowski Bielsko-Biała

 

Opłaty - Notariusz Ryszard Ruśkowski

 

Notariusz za dokonanie czynności notarialnych pobiera wynagrodzenie – taksę notarialną. Jej wysokość ustalana jest na podstawie umowy ze stronami czynności, nie może być ona jednak wyższa niż maksymalna stawka taksy notarialnej właściwa dla danej czynności, określona w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Strona czynności notarialnej, która nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Koszty dokonania czynności notarialnej obejmują nie tylko wynagrodzenie notariusza, ale również opłatę sądową i podatki (tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek VAT), które notariusz na podstawie odpowiednich  przepisów prawa pobiera, a następnie przekazuje właściwym sądom i urzędom skarbowym.

 

 

Informacje kontaktowe

KANCELARIA NOTARIALNA
ul. Barlickiego 23
43-300 Bielsko-Biała

KANCELARIA CZYNNA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH OD 8.30 DO 14.30

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość

dokonania czynności notarialnych w innym,

dogodnym dla Państwa terminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

tel.: 33 822 07 68

notariusz@notariuszbielsko.eu

Formularz kontaktowy

...